جستجوگر
 لینک های دانلود


 پخش آنلاین  u sound like a bi**h, bi**h

مثل یه ج*** رپ می کنی

 

Shut the f*** up!

دهن ک***یتو ببند!

 

When your fans become your haters

وقتی که طرفدارات ازت متنفر میشن

 

You done?

کارت تموم شده؟

 

f***, your beard’s weird

ک***م توش، ریشت عجیبه

 

Alright

باشه 

 

You yellin’ at the mic, you weird beard

پای میکروفون داد میزنی، تو ریش عجیب غریب

 

We doin’ this once

اینگارو فقط یه بار انجام میدیم

 

You yellin’ at the mic, your beard’s weird

پای میکروفون داد میزنی، ریشت عجیب غریبه

 

(Why you yellin’ at the mic? (Illa

چرا پای میکروفون داد و بیداد میکنی؟

 

 

Rihanna just hit me on the text

ریحانا همین چند وقت پیش بهم پیام داد

 

Last night I left hickeys on her neck

دیشب گردنش رو کبود کردم

(اشاره به قسمتی از دیس کلز تو رپ دویل که به ام گفت از اون دسته آدمایی  هستش که میترسه از ریحانا شمارشو بگیره و…)

 

Wait, you just dissed me? I’m perplexed

صبر کن، تو منو دیس کردی؟ مبهوت شدم

 

Insult me in a line, compliment me on the next

تو یه خط بهم توهین میکنی، تو خط بعدی ازم تعریف میکنی

 

Damn, I’m really sorry you want me to have a heart attack

لنتی، من واقعا متاسفم که ازم میخوای حمله قلبی داشته باشم

 

Was watchin’ 8 Mile on my NordicTrack

داشتم فیلم ۸ مایل رو روی تردمیل “نوردیک ترک” ام میدیدم

 

Realized I forgot to call you back

فهمیدم که یادم رفت صدات کنم بیای نگاه کنی

 

Here’s that autograph for your daughter, I wrote it on a Starter cap

اینم امضا من برای دخترت، روی کلاه “استارتر” انجامش دادم 

 

Stan, Stan, son, listen, man, Dad isn’t mad

استن (به طرفدار و فن های امینم میگن: استن)، استن، پسرم، بابا دیوانه و عصبانی  نیست

 

But how you gonna name yourself after a damn gun

اما چه طور اسم خودت رو از روی یه تنفگ لعنتی برمیداری

 

And have a man-bun?

و همچنین “من بان” هم داری؟

(“من بان” مدل موی بازیگر های گ*ی فیلم های پو*** است)

 

The giant’s woke, eyes open, undeniable

غول عظیم بیدار شد، چمشاش باز، انکارناپذیر

(بیدار کردن غول اصطلاحی است و به معنی انجام کاری احمقانه است)

 

Supplyin’ smoke, got the fire stoke

دعوا و درگیری ایجاد میکنی، آتیشش رو هم ذخیره میکنی

 

(اصطلاح به کار رفته شده و به معنی اینه که اوضاع از اون چیزی که به نظر میرسه  بدتر)

Say you got me in a scope, but you grazed me

 

روندی َ اما منو چ، میگی منو توی میدان دید اسلحت داری

(لقب امینم بهترین رپر تاریخ یا همون “گوت” به معنی بز هست و در اینجا منظورش اینه که بوسیله این دیست و دیس من کاری کردی نابودت کنم و سیر شم البته میتونه فعل “گریزد” در اینجا به معنی خراش هم باشه و ام بگه با اینکه گلوله شلیک میکنی اما فقط تونستی روم خراش بندازی و دیست تاثیری روم  نداشت)

 

I say one call to Interscope and you’re Swayze

فقط یه زنگ به لیبل “اینترسکوپ” میزنم و تو محو میشی

 

Your reply got the crowd yelling, “Woo!”

پاسخت به من (ترک “رپ دویل”) باعث شد جمعیت بگه: “وای”

 

So before you die let’s see who can out-petty who

پس قبل از اینکه بمیری بیا ببینیم کی میتونه اون یکی رو بگا بده 

 

With your corny lines (“Slim, you’re old”)—ow, Kelly—ooh

با اون جمله های چرتت (اسلیم، تو پیری) آخخ کلی، اوه

 

But I’m 45 and I’m still outselling you

ولی ۴۵ من سالمه و هنوز فروشم بیشتر از تویه

 

By 29 I had three albums that had blew

وقتی سالم بود ۲۹ سالم بود ۳ تا آلبوم داشتم که ترکوندن (فروش خیلی بالایی داشتن)

 

Now let’s talk about somethin’ I don’t really do

حالا بیا درباره کاری که واقعا انجام نمیدم حرف بزنیم

 

Go in someone’s daughter’s mouth stealin’ food

اینکه بیام غذا رو از دهن دختر کسی بدزدم

 

But you’re a f***in’ mole hill

اما تو یه تپه خاکی ک***ی هستی که موش کور میسازه

 

Now I’ma make a mountain out of you, woo!

و حالا میخوام ازت یه کوه بسازم

(کوه ساختن از تپه خاکی اصطلاحی است و به معنی کوه از کاه ساختن یا همون بزرگ کردن موضوعی بی ارزش است منظور ام در اینجا اینه که بی ارزشی اما الان  بهت توجه میکنم)

 

Ho, chill, actin’ like you put the chrome barrel to my bone marrow

شادی کن، جوری رفتار کن انگار لوله تفنگو فرو کردی تو مغز استخونم

 

Gunner? bi**h, you ain’t a bow and arrow

تفنگدار (توپچی)؟ ک***ی، تو حتی یه کمان یا تیرش هم نیستی

 

Say you’ll run up on me like a phone bill, sprayin’ lead (brrt)

میگی از روم مثل صورتحساب گوشی رد میشی، گلوله رگبار میکنی

 

Playin’ dead, that’s the only time you hold still (hold up)

خودتو به مردن بزن، اون تنها وقتیه که میتونی هنوز سرپا باشی

 

Are you eating cereal or oatmeal?

داری “سیریال” یا “اوت میل” میخوری؟

(اشاره به غذا خوردن ام جی کی در موزیک ویدیو “رپ دویل”)

(“سیریال” غذایی است که از غلات تهیه شده و با شیر به عنوان صبحانه مصرف میشود و “اوت میل” غذایی است که از جوشاندن جو در شیر تهیه میشه و به  عنوان صبحانه صرف میشه)

 

What the f***’s in the bowl, milk? Wheaties or Cheerios?

چه کوفتی توی اون ظرفه؟ “ویتایز” یا “چیریس” ؟

(“ویتایز” و “چیریس” دو مارک صبحانه هستند)

(در موزیک ویدیو “رپ دویل” کلز در حال خوردن چیزی است که معلوم نیس چیه و اصلا ربطی هم به اهنگ نداره و امینم داره مسخرش میکنه و غذای توی  ظرف رو حدس میزنه!)

 

‘Cause I’m takin’ a shit in ’em, Kelly, I need reading material

چون دارم میرینم توی اونا، کلی من باید چیزای اساسی، مهم و کلی بخونم

 

…Dictionary…

دیکشنری

 

Yo, Slim, your last four albums sucked

هی اسلیم، ۴ آلبوم قبلیت ریده

 

Go back to Recovery, oh shoot, that was three albums ago

برگرد به آلبوم “ریکاوری”، اوه بگ*ا رفتم، اون سه تا آلبوم قبل تر بود

(کلز به ام توی دیسش میگه ۴ تا آلبوم قبلیت ریدمونه و برگرد به آلبوم “ریکاوریت” اما آلبوم ریکاوری جزو همون  ۴ تا آلبوم قبلیه که گفته ریده، پس تناقض بین حرف های خودش هست و بدجور ریده)

 

What do you know? Oops

تو چی میدونی؟

 

Know your facts before you come at me, lil’ goof

واقعیت هارو بدون قبل از اینکه سراغ من بیای، احمق کوچولو

 

Luxury, oh, you broke, bi**h? Yeah, I had enough money in ’02

لاکچری، اوه، ورشکست شدی، ک***ی؟ آره، تو سال ۲۰۰۲  انقد پول داشتم که

 

To burn it in front of you, ho 

همشو جلوت بسوزونم

   

Younger me? No, you’re the wack me, it’s funny but so true 

نسخه جوون تر منمن نه، تو نسخه افتضاح منی، جالبه اما کاملا درسته

 

I’d rather be 80-year-old me than 20-year-old you 

ترجیح میدم خود ۸۰ سالم باشم تا توی ۲۰ ساله

 

‘Til I’m hitting old age 

تا زمانی که داره سنم زیاد میشه

 

Still can fill a whole page with a ten-year-old’s rage 

هنوز میتونم کل یه صفحه رو با خشم یه بچه ۱۰ ساله پر کنم

 

Got more fans than you in your own city, lil’ kiddy, go play 

توی شهر خودت ازت بیشتر طرفدار دارم، بچه کوچولو، برو بازیتو کن

 

Feel like I’m babysitting Lil Tay 

احساس میکنم دارم از “لیل تی” بچه داری میکنم 

(“لیل تی” بچه ۹ ساله معروف تو رسانه است که در چند فیلم هم نقش آفرینی کرده)

  

 

Got the Diddy okay so you spent your whole day 

از “دیدی” اجازه رو پرفتی پس کل روز رو صرف

 

Shootin’ a video just to f***in’ dig your own grave 

ساختن ویدیویی کردی که توش قبر ک***ی خودت رو کندی

 

Got you at your own wake, I’m the billy goat 

توی رد پای خودت دارمت، من بز نرم

 

You ain’t never made a list next to no Biggie, no Jay 

تو هیچوقت لیستی کنار “بیگی” (رپر معروف)، “جی” (رپر معروف)

 

Next to Taylor Swift and that Iggy ho, you about to really blow 

، “تیلور سویفت” (خواننده ای غیر رپ) و “ایگی” ج*** درست نکردی، واقعا  داری بگ*ا میری 

(امینم داره میگه هرگز با رپر های معروف همکاری نداشتی در صورتی که امینم داشته و همینطور داره با خواننده ای که رپر نیست و خواننده ای که رپر بدیه  مقایسه میکنه و همچنین دو خواننده زن سفید پوست که ظاهرشون شبیه کلزه)

 

Kelly, they’ll be putting your name 

کلی اونا اسمت رو کنار کسایی مثل

 

Next to Ja, next to Benzino—die, motherf***er! 

“جا” و “بنزینو” مینویسن، بمیر مادرج*** 

(“جا” و “بنزینو” کسایی بودن که به امینم دیس دادن و امینم با دیس بک بهشون  باعث شد دیگه هرگز رپ نکنن و به شغلشون پایان داد)

 

Like the last motherf***er sayin’ Hailie in vain 

بمیر مثل آخرین مادرج*** ای که اسم “هایلی” (دختر امینم) رو الکی آورد

 

Alien brain, you Satanist (yeah)

 مغز مخالف و بیگانه، شیطان پرست

 

My biggest flops are your greatest hits 

بدترین شکست من، بهترین موفقیت توست

 

The game’s mine again and ain’t nothin’ changed but the locks 

بازی و عرصه رپ دوباره برای منه و چیزی جز قفل ها عوض نشدن

 

So before I slay this bi**h I, mwah, give Jade a kiss 

قبل از اینکه این ک***ی رو سلاخی کنم، به “جید” یه بوس بده 

(منظور از “جید” در اینجا همون “هایلی” ست)

 

(Gotta wake up Labor Day to this (the f***? 

باید “لیبل دی” رو با این بیدار کنم

 

Bein’ rich-shamed by some prick usin’ my name for clickbait 

پولدار شرمنده ایی، بوسیله بعضی سیخونک زدنا که از اسم من برای معروف شدن  استفاده کردی

 

In a state of bliss ’cause I said his goddamn name 

خوشحالی چون من اسم ک***یت رو گفتم

 

Now I gotta cock back, aim 

حالا باید تفنگم رو اماده کنم، نشونه بگیرم

 

Yeah, bi**h, pop Champagne to this! (pop) 

آره، ک***ی، به سلامتی این یه شامپاین برو بالا

 

It’s your moment 

این لحظه برای تویه

 

This is it, as big as you’re gonna get, so enjoy it 

همینه، بزرپترین چیزی که از من میگیری، پس ازش لذت ببر

 

Had to give you a career to destroy it 

باید یه شغلی بهت میدادم تا نابودش کنم

 

Lethal injection 

تزریق مهلک و مرگ آپر

 

Go to sleep six feet deep, I’ll give you a B for the effort 

برو به اندازه ۶ فیت داخل زمین عمیق بخواب

 

But if I was three foot 11 

اما اگه من ۳ فوت و ۱۱ می بودم

 

You’d look up to me, and for the record 

باید به بالا نگاه می کردی تا منو ببینی، و برای ضبط آهنگ هم

 

You would suck a dick to f***in’ be me for a second 

باید ک*** بس** تا بتونی برای یه ثانیه مثل من باشی

 

Lick a ballsack to get on my channel 

خ*** هامو لیس بزن تا توی چنلم بری

 

Give your life to be as solidified 

زندگیت مستحکم و خراب نشدنیه

 

This mothaf***in’ shit is like Rambo when he’s out of bullets 

این مادر ج*** شخمی مثل “رمبو” ست وقتی که تیر هاش تموم میشه

 

So what good is a f***in’ machine gun when it’s out of ammo? 

پس خوبیه یه مسلسل وقتی که مهمات نداشته باشه چیه؟

 

Had enough of this tatted-up mumble rapper 

به اندازه کافی از این مامبل رپرای ژنده پوش داشتیم

 

How the f*** can him and I battle? 

چه طوری اون و من میتونیم اصن درگیر بشیم؟

 

He’ll have to f*** Kim in my flannel 

اون باید “کیم” (کارداشیان)” رو توی لباس من ب***

 

I’ll give him my sandals 

کفش های صندلمم هم بهش میدم

 

‘Cause he knows long as I’m Shady, he’s gon’ have to live in my 

چون میدونه تا زمانی که من “شیدی” ام، اون باید زیر سایه من

 

Shadow 

زندگی کنه

 

Exhausting, letting off on my offspring 

خسته کنندس، رها کردن و دست کشیدن از فرزندم

 

Like a gun barrel, bi**h, get off me! 

مثل یه لوله تفنگ، ک***ی، از من بکش بیرون!

 

You dance around it like a sombrero, we can all see 

تو دورش مثل یه “سومبررو” میرقصی، همه مون میتونیم ببینیم 

(“سومبررو” کلاه های لبه دار هستند و این خط اشاره به ویدیویی داره که در اون  کلز از دیس شدنش در ترک “نات الایک” امینم خوشجال بود و شادی میکرد)

 

You’re f***in’ salty 

تو مث چی حسودی و ک***ت میسوزه

 

‘Cause Young Gerald’s balls-deep inside of Halsey 

چون خ***ایه های “جی ایزی” تا ته توی “هالزی” یه

 

Your red sweater, your black leather 

تیشرت قرمزت، چرم مشکیت

 

You dress better, I rap better 

تو بهتر لباس میپوشی، من بهتر رپ میکنم

 

That a death threat or a love letter? 

<span style=


ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

نظرات ارسال شده

درباره ما

دانلود آهنگ جدید | Song2Song
این سایت در راستای قوانین کشوری ایران اسلامی فعالیت دارد،
در صورت مشاهده مشکل و [خرابی لینک ها] در پست مربوطه اعلام نمائید تا رسیدگی شود. با تشکر