خانه » دانلود آهنگ Stay از جاستین بیبر با ریمیکس و ترجمه فارسی

متن آهنگ

I do the same thing, I told you that I never would
من همون کارایی رو که بهت گفتم دیگه انجام نمیدهم دوباره تکرار کردم


I told you I changed, even when I knew I never could
من بهت گفتم که تغییر میکنم درحالی که خودم میدونستم هیچ وقت نمیتونم


I know that I can′t find nobody else as good as you
I know that I can′t find nobody else as good as you
I need you to stay, need you to stay, hey
من نیاز دارم که پیشم بمونی، نیاز دارم که پیشم بمونی، هی


I get drunk, wake up, I'm wasted still
مست میکنم، از خواب بیدار میشم، همچنان مستم


I realize the time that I wasted here
و متوجه زمانی می شم که هدر رفته و دارم از دست می دم


I feel like you can′t feel the way I feel
I feel like you can′t feel the way I feel
I'll be F...ed up if you can't be right here
اوه، من نابود میشم اگه پیشم نباشی


Oh-whoa (oh-whoa, whoa)
اوه، ووه، اوه، ووه، اوه، ووه


Oh-whoa (oh-whoa, whoa)
اوه، ووه، اوه، ووه، اوه، ووه


Oh-whoa (oh-whoa, whoa)
اوه، ووه، اوه، ووه، اوه، ووه


I′ll be F...ed up if you can′t be right here
I′ll be F...ed up if you can′t be right here
I do the same thing, I told you that I never would
من همون کارایی رو که بهت گفتم دیگه انجام نمیدهم دوباره تکرار کردم


I told you I changed, even when I knew I never could
من بهت گفتم که تغییر میکنم درحالی که خودم میدونستم هیچ وقت


نمیتونم


I know that I can't find nobody else as good as you
من میدونم که نمیتونم کسی رو به خوبی تو پیدا کنم


I need you to stay, need you to stay, hey
من نیاز دارم که پیشم بمونی، نیاز دارم که پیشم بمونی، هی


I do the same thing, I told you that I never would
من همون کارایی رو که بهت گفتم دیگه انجام نمیدهم دوباره تکرار


کردم


I told you I changed, even when I knew I never could
من بهت گفتم که تغییر میکنم درحالی که خودم میدونستم هیچ وقت نمیتونم


I know that I can′t find nobody else as good as you
I know that I can′t find nobody else as good as you
I need you to stay, need you to stay, yeah
من نیاز دارم که پیشم بمونی، نیاز دارم که پیشم بمونی، هی


When I'm away from you, I miss your touch (ooh-ooh)
وقتی ازت دورم، دلم برای نوازش هات تنگ میشه


You′re the reason I believe in love
You′re the reason I believe in love
It's been difficult for me to trust (ooh-ooh)
برای من خیلی سخت بوده که به بقیه اعتماد کنم


And I′m afraid that I'ma F... it up
And I′m afraid that I'ma F... it up
Ain't no way that I can leave you stranded
هیچ راهی نداره که من تورو تک و تنها بزارم


′Cause you ain′t never left me empty-handed
′Cause you ain′t never left me empty-handed
And you know that I know that I can't live without you
و تو میدونی که من میدونم که نمیتونم بدون تو زندگی کنم


So, baby, stay
پس عزیزم، پیشم بمون


Oh-whoa (oh-whoa, whoa)
اوه، ووه، اوه، ووه، اوه، ووه


Oh-whoa (oh-whoa, whoa)
اوه، ووه، اوه، ووه، اوه، ووه


Oh-whoa (oh-whoa, whoa)
اوه، ووه، اوه، ووه، اوه، ووه


I′ll be F...ed up if you can't be right here
I′ll be F...ed up if you can't be right here
I do the same thing, I told you that I never would
من همون کارایی رو که بهت گفتم دیگه انجام نمیدهم دوباره تکرار کردم


I told you I changed, even when I knew I never could
من بهت گفتم که تغییر میکنم درحالی که خودم میدونستم هیچ وقت نمیتونم


I know that I can′t find nobody else as good as you
I know that I can′t find nobody else as good as you
I need you to stay, need you to stay, yeah
من نیاز دارم که پیشم بمونی، نیاز دارم که پیشم بمونی، هی


I do the same thing, I told you that I never would
من همون کارایی رو که بهت گفتم دیگه انجام نمیدهم دوباره تکرار کردم


I told you I changed, even when I knew I never could
من بهت گفتم که تغییر میکنم درحالی که خودم میدونستم هیچ وقت نمیتونم


I know that I can't find nobody else as good as you
من میدونم که نمیتونم کسی رو به خوبی تو پیدا کنم


I need you to stay, need you to stay, hey
من نیاز دارم که پیشم بمونی، نیاز دارم که پیشم بمونی، هی


Whoa-oh
اوووو


I need you to stay, need you to stay, hey
من نیاز دارم که پیشم بمونی، نیاز دارم که پیشم بمونی، هی

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.